Urząd Miejski w Lęborku

Publikacja o działaniach kuratorów sądowych

Utworzono: 13-12-2017

W Lęborku corocznie, już od 11 lat, odbywają się międzynarodowe konferencje naukowe kuratorskiej służby sądowej, poświęcone zagadnieniom profilaktyki i readaptacji społecznej oraz systemowi dyscyplinarno-karnemu.

Konferencjom tym towarzyszą probacyjne turnieje piłkarskie.

W tym roku opracowana i wydana została publikacja pt. Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”. Publikacja powstała pod redakcją naukową Przemysława Frąckowiaka i Michała Szykuta. Stanowi podsumowanie podejmowanych na lęborskich konferencjach zagadnień z zakresu działań i dokonań służb kuratorskich. Wydanie publikacji wsparło Miasto Lębork.

Głównym organizatorem konferencji i turniejów odbywających się w okresie letnim w Lęborku jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów, zaangażowany jest także m.in. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

W konferencjach i turniejach uczestniczą co roku kuratorzy z całej Polski – Poznania, Warszawy, Szczecina, Koszalina, Słupska, a także z innych państwa - z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, z Fundacji „Barka” i „Wędka”. Miasto Lębork jest współorganizatorem tych wydarzeń.

Publikacja o działaniach kuratorów sądowych
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF