Urząd Miejski w Lęborku

Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium

Utworzono: 29-06-2017

Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku 28 czerwca 2017 r.  Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Spośród 21 obecnych radnych 15 głosowało za przyjęciem sprawozdania, 3 osoby były przeciwne, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Rada udzieliła Burmistrzowi Miasta Lęborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok: 15 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 4 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF