Urząd Miejski w Lęborku

Realizacja projektu "Zwolniony? Ponownie Zatrudniony!"

Utworzono: 07-02-2018

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zwraca się do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, od wzięcia udziału w projekcie, o możliwości udziału w bezpłatnym projekcie mogącym pomóc sprawnie powrócić na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie.

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie:

  • a) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
  • b) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • c) mają 50 i więcej lat,
  • d) są kobietami.

Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.
  • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).
  • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL. 
  • Staż zawodowy - okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)

​​​​​​​Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu - Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018 [AT] gmail [DOT] com lub nr tel.: 660 965 781.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF