Urząd Miejski w Lęborku

Rekrutacja do nowych grup przedszkolnych w projekcie "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki"

Utworzono: 03-04-2017

Urząd Miejski w Lęborku pozyskał środki na realizację projektu oświatowego „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”, który realizowany jest w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Jednym z celów projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Lębork poprzez utworzenie 48 nowych miejsc w przedszkolach nr 2 i 6  (Przedszkole nr 6 – 18 miejsc, Przedszkole nr 2 – 30 miejsc).

W związku z tym od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2017 przeprowadzony zostanie nabór na rok szkolny 2017/2018 do nowych grup przedszkolnych w Przedszkolach nr 2 i 6.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobligowani będą do złożenia w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Rekrutacja do nowych grup przedszkolnych w projekcie "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki"

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF