Urząd Miejski w Lęborku

Remont komina kotłowni KR-1

Utworzono: 13-09-2017

We wrześniu br. na terenie kotłowni KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Traugutta/I Armii Wojska Polskiego przeprowadzono remont komina kotłowni. W jego efekcie komin został skrócony o 6 metrów, zamontowano na nim też nowe urządzenia. Koszt niezbędnego remontu przeprowadzony przez specjalistyczną firmę z Suchego Dębu wyniósł ponad 100 tys. zł.

Systematycznie zlecana kontrola pionowości komina ceramicznego wykazała niebezpieczne odchylanie się jego końcówki (odcinek o długości około 6 m) od pionu. Zlecona ekspertyza wykazała pęknięcie górnego segmentu komina, skorodowane obręcze i częściowo wypłukane fugi oraz odpadające główki cegieł trzonu komina. W zaleceniach ekspertyzy było pilne zmniejszenie wysokości komina o około 5 m w celu odzyskania jego stateczności. Przyczyną takiego stanu technicznego budowli była najprawdopodobniej erozja materiałów. Na podstawie ekspertyzy i wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę fragmentu trzonu komina pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Remont ceglanego komina polegał na:

  • rozbiórce 6 m komina, 
  • demontażu galerii na wysokości:+ 55 m,
  • wykonaniu żelbetowego pierścienia osadczego,  
  • wykonaniu zwężki stalowej 1600/1000 o wysokości 1 m i jej montażu,
  • demontażu istniejącej schodni
  • montażu nowej drabiny włazowej,
  • montażu nowej instalacji odgromowej.

Wykonawcą robót był Zakład Remontowy "FIMAR" Sp. z o.o. z Suchego Dębu.

Warto zaznaczyć, że zmniejszenie wysokości komina i zastosowanie zwężki stalowej 1600/1000 nie spowoduje zwiększenia zapylenia w pobliżu kotłowi. Wielkość ta zależy od zainstalowanych urządzeń odpylających i ich skuteczności. Prowadzone przez przedsiębiorstwo prace modernizacyjne układu odpylana zainstalowanych jednostek kotłowych (spowodowane zmieniającymi sie przepisami ochrony środowiska) spowodowały, że ilości odprowadzonych do atmosfery popiołów zmniejszyła się wielokrotnie. Normy, dla zainstalowanych w MPEC Sp. z o.o. jednostek kotłowych, obowiązujące do 2005 roku zezwalały na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 1000 mg/mu3. Obowiązujące dzisiaj przepisy zezwalają na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 100 mg/mu3. Obowiązuje zasada maksymalnego przechwytu zanieczyszczeń, a nie zwiększania powierzchni na którą się oddziaływuje. Skuteczność zainstalowanego w MPEC Sp. z o.o. odpylania wynosi 98%. Przedsiębiorstwo systematycznie wykonuje pomiary emisji pyłu, SO2, NO2 i CO. Pomiary nie wykazują przekroczeń.

Komin ceramiczny na kotłowni KR-1 został wykonany przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych "Piecobudowa" z Bydgoszczy w latach 1975/76 r. Wówczas jego całkowita wysokość wynosiła ok. 60 m.

Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Remont komina kotłowni KR-1
Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF