Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów

Utworzono: 09-06-2021

W ratuszu 9 czerwca br. odbyło się spotkanie Wspólnej Reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Omówiono na nim stan obecny i pomysły na ścieżki  rowerowe w Lęborku i Łebie oraz gminach Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko i Łęczyce. W roku 2015 powstał dokument „Koncepcja ścieżek rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lęborka” opracowany przez pracownię Szpilewicz Architekci. Podjęte dziś decyzje o rowerowych ścieżkach transportowych i turystycznych stanowią wstęp do konsultacji z Firmą DS Consulting Sp. z o.o., która na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego w Gdańsku przygotowuje “Koncepcję struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w województwie pomorskim”. Rozmowy odbędą się w następnym tygodniu.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Powiatu Lęborskiego, Wojciech Guźniczak – Wicewójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Piotr Wittbrodt – Wójt Gminy Łęczyce, Krzysztof Król – Z-ca Burmistrza Miasta Łeby, Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta Lęborka oraz Grzegorz Marzęcki - Kierownik Referatu Inwestycji UG w Cewicach, Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji, Elżbieta Rekowska – Klassa – Naczelnik Wydziału Współpracy i Rozwoju UM w Lęborku, Adrian Wenta - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gmin.

Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów 38720
Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów 38721
Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów 38722
Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów 38723
Reprezentacja MOF Lęborka o drogach dla rowerów 38724