Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków komisji

Utworzono: 11-01-2021

W Sali Rajców Urzędu Miejskiego 11 stycznia br. odbyły się wybory reprezentacji klubów sportowych do komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu sportu na rok 2021.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, w pracach komisji nie może brać udziału reprezentant klubu, którego oferta jest rozpatrywana. Burmistrz Miasta powołuje zarządzeniem dwie komisje: jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty drużynowe i jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty indywidualne.

W komisjach opiniujących oferty na zadania publiczne miasta Lęborka z zakresu sportu na 2021 rok jako przedstawiciele organizacji pozarządowych pracować będą:

- sporty indywidualne – Wojciech Jabłonowski (Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu) i Marcin Dawidowski (Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki),

- sporty drużynowe – Marek Bibliw (Klub Kolarski „Lew Lębork”) oraz Jan Domaros (Lęborski Klub Bokserski „Orkan”).

Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37813
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37814
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37815
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37816
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37817
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37818
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37819
Reprezentanci klubów sportowych wybrali członków 37820