Urząd Miejski w Lęborku

Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych

Utworzono: 09-07-2018

„Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki” to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej jaka 29 czerwca br. odbyła się w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Miasto Lębork od lat wspiera organizacyjnie i finansowo spotkania kuratorów w naszym mieście.

Podsumowując XII Lęborskie Wydarzenia warto zauważyć, że w przededniu 100–lecia rodzimej kurateli, udaje się w ich ramach promować pracę kuratorów zawodowych jednocześnie stwarzając warunki do aktywności intelektualnych (konferencja) i integracji i rozrywki (turniej piłkarski i zlot motocyklowy).

Tradycyjnie konferencyjne obrady zostały poprzedzone spotkaniem z Burmistrzem Miasta Lęborka, w którym obok grona naukowców, uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prezes WSKS. W tematykę tegorocznej konferencji, po otwarciu i przywitaniu gości przez dr Michała Szykuta i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził Profesor Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki).

Referatem otwierającym konferencję było wystąpienie Prof. Piotra Chomczyńskiego, który kontynuował zeszłoroczne rozważania nt. projektu badawczego realizowanego we współpracy z Profesorem Rogerem Guyem ze Stanów Zjednoczonych. W czasie dyskusji odnoszono się do konkretnych zagadnień metodologicznych. Wystąpienie Roberta Cotterella (Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii) było kontynuacją zeszłorocznego referatu i koncentrowało się na rewolucyjnej zmianie związanej z wykonywaniem orzeczeń sądowych w Zjednoczonym Królestwie, czyli prywatyzacji probacji. Gość z Wysp krytycznie ustosunkował się do aktualnego stanu systemu, przedstawiając m.in. założenia tworzonego w Anglii i Walii rejestru karalności kuratorów. Dr Michał Szykut w swojej propozycji zagospodarował kontekst praktyki, opisując sposób pozyskiwania środków finansowych na działania profilaktyczne z funduszy europejskich. Jednocześnie uczestnicy spotkania, mogli zapoznać się z konceptem działania Naszego Miejsca, organizowanej w Lęborku, placówki profilaktyczno – resocjalizacyjnej.  Po referacie nastąpiła ożywiona dyskusja, podczas której kuratorzy z różnych części kraju, odnosili się do doświadczeń związanych z podejmowaniem działań w środowisku nieletnich w swoich okręgach. Po przerwie gen. prof. E. Barash (Kijów, Ukraina), przedstawił aktualną sytuacje w obszarze tworzenia ukraińskiej probacji. Dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpieniu bezpośrednio nawiązała do tytułu konferencji i w sposób bardzo interesujący przedstawiła relacje pomiędzy teorią a praktyką związaną z orzekaniem dozorów i obowiązków okresu próby. Referat Pani Doktor, był kontynuacją jej wcześniejszych wystąpień i jak co roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem konferencyjnej publiczności. Joanna Główczewska (doktorantka Uniwersytet Gdański), opisała założenia metodologiczne i wyniki badań swojej pracy doktorskiej. W opinii wielu uczestników spotkania, była to najciekawsza propozycja przedstawiona przez doktoranta dotychczas w Lęborku. Kapitał społeczny, zaufanie to główne obszary zainteresowania doc. dr Przemysława Frąckowiaka, a jego spostrzeżenia będące konsekwencją prowadzonych badań, wskazywały na duże zaufanie jakim darzą się wzajemnie kuratorzy zawodowi.

Gośćmi tegorocznej konferencji byli uczestnicy I Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, co potwierdzały piękne maszyny zaparkowane pod ratuszem.

W ramach spotkania kuratorów sądowych na miejskim stadionie XII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski. W piłkarskich zmaganiach 30 czerwca 2018 uczestniczyło 8 zespołów w tym 3 zagraniczne: Kuratorzy z Okręgu Szczecińskiego, Kuratorzy z Okręgu Warszawa-Praga, Kuratorzy z Okręgu Poznańskiego, Reprezentacja Lęborka, Currenda Team Gdańsk, ABPO Team (Wielka Brytania), Akademia Spraw Wewnętrznych Kijów (Ukraina), Instytut Służby Więziennej Kijów (Ukraina). I to właśnie drużyny ukraińskie oraz młody zespół z Sopotu zdominowali rywalizację. Zmagania toczono równolegle na dwóch boiskach a drużyny składały się z 6 zawodników plus bramkarz.

Dwa miejsca na podium zajęły młode zespoły z Ukrainy. Przedzieliła je występująca po raz pierwszy w lęborskim turnieju drużyna z Trójmiasta. W tej sytuacji zespoły rokrocznie zajmujące miejsca na podium znalazły się poza nim. Z pewnością największą niespodzianką było dopiero siódme miejsce ubiegłorocznego triumfatora zmagań – Team Lębork. Najważniejsza jednak była jednak, jak co roku, dobra zabawa.

Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych
Resocjalizacyjne wyzwania… Międzynarodowe spotkanie kuratorów sądowych

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF