Rusza budowa ulicy Pułaskiego

Utworzono: 13-10-2021

Ważna inwestycja drogowa rozpoczyna się przy ulicy Pułaskiego. Na gruntowej dziś drodze za niespełna rok będzie można bezpiecznie przejść chodnikiem lub przejechać rowerem czy samochodem. Zakres dużej drogowej inwestycji obejmuje prawie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z Gierymskiego przez Lipową, Skoczylasa aż do ulicy Gajowej. Nowa inwestycja z pewnością poprawi komfort i jakość życia obecnym i przyszłym mieszkańcom dynamicznie rozbudowującej się dzielnicy.

W ramach inwestycji powstanie 930 metrów asfaltowej drogi z kanalizacją deszczową, chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowania oraz ledowe oświetlenie uliczne. Na skrzyżowaniu Pułaskiego z Lipową zaprojektowano rondo. W wielu miejscach  przewidziano też  utwardzone miejsca postojowe.

Koszt prac budowlanych wyceniono na 3 mln 528 tys. złotych. Połowę z tej kwoty pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W pierwszym etapie wykonane zostaną prace związane z budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe. Modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie prowadzi także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Termin zakończenia prac związanych z budową ulicy Pułaskiego wyznaczono na II półrocze 2022 roku.

Rusza budowa ulicy Pułaskiego 40561