Urząd Miejski w Lęborku

Są pieniądze na docieplenie domów. Tanie pożyczki m.in. dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Utworzono: 06-12-2019

Pieniądze na Pożyczki na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych,  pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Za ich dystrybucję – w ogólnej kwocie ok. 130 mln zł – odpowiada Getin Noble Bank S.A., pełniący rolę pośrednika finansowego oraz – jako podmiot nadzorujący te działania – Europejski Bank Inwestycyjny.

Kredyty będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, które wpłyną na zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych. Modernizacja energetyczna może obejmować systemy grzewczo-wentylacyjne, instalacje wewnętrzne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wsparcie skierowane jest do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (w zakresie budownictwa komunalnego) oraz do przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO).

Są pieniądze na docieplenie domów. Tanie pożyczki m.in. dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF