Urząd Miejski w Lęborku

Spotkanie Lęborskiego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Utworzono: 11-01-2018

9 stycznia 2018 roku w Sali rajców Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie organizacyjne Lęborskiego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do Komitetu, który będzie   pracować pod honorowym patronatem Burmistrza Lęborka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, zostali zaproszeni reprezentanci różnych środowisk i instytucji.

Są to w szczególności:

 • przedstawiciele Kościoła z terenu miasta Lęborka,
 • dyrektorzy  samorządowych jednostek zajmujących się upowszechnianiem kultury,
 • reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym przedstawiciele inicjatorów petycji o powołaniu Lęborskiego Komitetu obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości,
 • przedstawiciele organizacji skupiających młodzież i seniorów,
 • reprezentanci organizacji skupiających lęborskich przedsiębiorców,
 • przedstawiciele wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Lęborku.    

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Oszmian. Podkreślił, że zgodnie z intencją uchwały Rady Miejskiej obligującej do powołania Komitetu Obchodów, przyświeca nam przekonanie, że niepodległość jest dobrem wspólnym i  nadzieja, że wspólne świętowanie przyczyni się do umocnienia lęborskiej wspólnoty samorządowej – zgodnie z zasadą „jedność w różnorodności”, która legła także u podstaw  ustanowienia w 1998 roku św. Jakuba Apostoła patronem miasta Lęborka.

Obchody odzyskania Niepodległości, szczególnie na terenie ziem pogranicza, w tym Lęborka i całego Pomorza, będą miały charakter wieloletni. Zaślubiny Polski z morzem miały miejsce dopiero 10 lutego 1920 roku w Pucku. Tą specyfikę uwzględnia również rządowy Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, do którego warto przygotować wniosek o wsparcie finansowe wydarzeń planowanych na terenie miasta Lęborka.
 
Po ożywionej, interesującej dyskusji ustalono, że członkowie Komitetu, w porozumieniu z podmiotami i środowiskami, które reprezentują, do 22 stycznia złożą propozycje wydarzeń do zrealizowania w ramach lęborskich obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, z krótkim ich opisem, podaniem terminu realizacji, wstępnym kosztem i źródłami finansowania oraz wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację. Propozycje te staną się podstawą przyjęcia przez Komitet wieloletniego programu obchodów na terenie Lęborka 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę podczas następnego spotkania, które przewidziano na 15 lutego 2018 roku.

Skład powołanego Lęborskiego Komitetu Obchodów 100-lecia  Odzyskania przez Polskę Niepodległości jest następujący:

Patronat honorowy:

 • Witold NAMYŚLAK – Burmistrz Miasta Lęborka
 • Bogdan OSZMIAN – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Członkowie Komitetu:

 1. Alicja ZAJĄCZKOWSKA – koordynatorka prac Komitetu, Urząd Miejski w Lęborku
 2. ks. kan. Henryk KRENCZKOWSKI – dziekan Dekanatu Lęborskiego
 3. o. Roman ZIOŁA – kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
 4. Zofia BISKUPSKA-LISIECKA – dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej
 5. Paweł PIWKA – dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”
 6. Mariola PRUSKA – dyrektorka Muzeum w Lęborku  
 7. Wojciech SIEDLIK  - dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego
 8. Teresa SZCZEPAŃSKA – dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury
 9. kpt. Andrzej DYKTYŃSKI – prezes koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  
 10. Marcin RAMCZYK – senior Lęborskiego Bractwa Historycznego
 11. phm Agnieszka STENKA  - komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
 12. Ryszard WENTA – prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 13. Jakub HERCZYK   - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
 14. Ewa KŁOSOWSKA    - przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
 15. Roman CHMIELECKI – starszy Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 16. Jan KLIMECKI – przewodniczący lęborskiego koła Przedsiębiorców Pomorza
 17. Janusz MIKLASZEWSKI – prezes  koła Naczelnej Organizacji Technicznej
 18. Jarosław GRYŃ  - prezes oddziału Ruchu Kontroli Wyborów Ruchu Kontroli Władzy
 19. Roman KLASSA  - prezes klubu Gazety Polskiej w Lęborku   
 20. Arkadiusz MIELEWCZYK - prezes stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski  
 21. Zbigniew CYBULA  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 22. Włodzimierz KLATA  - przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
 23. Halina ŁUKIAN  - przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju
 24. Adam STENKA  - przewodniczący Komisja Budżetu Rady Miejskiej   
 25. Jarosław WALASZKOWSKI  - przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF