Urząd Miejski w Lęborku

Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018

Utworzono: 30-08-2017

30 sierpnia br. w ratuszu odbyło się spotkanie z dyrektorami lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych dot. funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. Uroczyście pożegnano dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Panią Małgorzatę Szaułę. Na emeryturę pani dyrektor odchodzi po 36 latach pracy w SP 5 w tym 25 lat jako dyrektor placówki. Za zasługi dla Lęborka Burmistrz Witold Namyślak wręczył Pani Małgorzacie Szauła Medal Burmistrza Miasta Lęborka.

W nowy rok szkolny lęborskie placówki oświatowe wchodzą ze zmianami. Reforma oświatowa likwidująca gimnazja zmieniła m.in. numerację szkół. Dotychczasowe Gimnazjum nr 1 od 1 września jest Szkołą Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 2 to teraz Szkoła Podstawowa nr 7, a z Zespołu Szkół nr 3 została Szkoła Podstawowa nr 4. Przez ostatnie miesiące w przeorganizowanych szkołach trwały przygotowania do przyjęcia w mury uczniów pierwszych klas podstawowych.

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować w Lęborku będzie 39 oddziałów przedszkolnych,  o 1 więcej niż rok temu. Uczęszczać do niech będzie 1029 dzieci. Dzięki zabiegom Miasta i projektowi „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w porównaniu z rokiem ubiegłym w publicznych przedszkolach stworzono 45 nowych miejsc. Dodatkowo 87 dzieci będzie uczęszczało do 4 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

W szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym w 105 oddziałach uczyć się będzie ok. 2540 uczniów.

Burmistrz Witold Namyślak wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora na kolejna kadencję dla Wiesławy Kreffta (Przedszkole nr 5), Grażyny Paczyńskiej (Przedszkole nr 9), Danielowi Nadworskiemu (Szkoła Podstawowa nr 8), Krzysztofowi Wetta (Szkoła Podstawowa nr 5) i Kazimierzowi Wielgusowi (Szkoła Podstawowa nr 7).

Czterech nauczycieli lęborskich szkół i przedszkoli otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (Julia Laskowska, Kamila Pujsza, Dorota Grzenkowicz, Wojciech Malicki).

Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak złożył na ręce dyrektorów życzenia dla wszystkich pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2019.

Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie nt. roku szkolnego 2017/2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF