Urząd Miejski w Lęborku

Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami

Utworzono: 15-05-2019

Przy stawie w Parku Chrobrego stanęło nowych 18 ławek oraz wiele koszy na odpady. To kolejny etap realizacji w tym miejscu projektu „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”. Wcześniej wokół malowniczego stawu uporządkowano teren, nawieziono ziemię, wykonano tarasy na których zasadzono roślinność w tym 34 drzew liściastych, 13 iglastych oraz ponad trzy tysiące krzewów, krzewinek i bylin. Na drzewach zawisło 30 budek dla ptaków oraz 10 dla owadów. Pojawiły się także tabliczki z nazwami gatunkowymi roślin, które uzupełnione zostaną opisem najciekawszych roślin na większej tablicy. Skarpy obsiane zostały trawą, pojawi się tam też łąka kwiatowa. Wykonawcą prac w Parku Chrobrego była firma „Ogród Twoich Marzeń –Teresa Szpilewicz” z Kębłowa Nowowiejskiego.

Miasto na realizację wartego 4 mln 136 tys. zł projektu „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” pozyskało dofinansowanie  3 mln 516 tys. zł (85% wartości projektu). Celem zielonego projektu jest modernizacja i tworzenie nowych miejsc zielonych w mieście. „Zieloną rewolucją” objętych będzie aż 55,8 tys. m2 miasta. Efekty prac ogrodniczych w zeszłym i tym roku dobrze widać w części Parku im. Michalskiego w którym nasadzono wiele nowych drzew i krzewów.

Nowością w naszym mieście jest montaż takiej ilości budek dla ptaków i owadów. Mają one zwiększyć bioróżnorodność. W przypadku budek dla ptaków montowane są one w dwóch rodzajach.  Te z mniejszym otworem przeznaczone są dla sikorek, muchołówek, pleszek, wróbli, kowalików, dzięciołków, szpaków czy dzięciołów. Mniejsze budki z większym otworem lubią pliszki, kopciuszki czy rudziki. Żółte budki z gliną, szyszkami, trzciną przeznaczone są na owady.

O skali projektu zaplanowanego do realizacji w 11 rejonach miastach świadczą liczby. Na terenie objętym programem zasadzonych będzie 706 drzew, 37.113 krzewów, krzewinek i bylin, a trawą obsianych zostanie teren o powierzchni prawie 38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aranżacja terenu, budowa żwirowych lub betonowych ścieżek i alejek oraz postawienie 164 ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia roślin bazować będą na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek dla owadów. Nowe tereny zielone opatrzone zostaną tablicami informacyjnymi, w tym tabliczkami z nazwami gatunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk). 

Celem projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” jest rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście, stworzenie uporządkowanej zieleni wzbogaconej o nowe nasadzenia i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu, która pozytywnie wpłynie na różnorodność biologiczną, poprawi klimat oraz utworzy naturalne bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem. Sposób zagospodarowania terenów zielonych wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, a tym samym ochronią przed erozją gleby.  Cenne drzewa o znacznych rozmiarach zostaną zachowane, a do nowych nasadzeń zastosowane będą głównie rodzime gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej większości odporne na mróz oraz mało wymagające.

Projektem objętych jest 11 obszarów w mieście. W Parku im. Michalskiego prace są już zakończone, przy stawie w Parku Chrobrego są na finiszu, podobnie jak przy stawie „Morskie Oko” przy ul. Gierymskiego i Lipowej. Obecnie trwają prace przygotowawcze na kolejnych 8 obszarach: Park za Starostwem Powiatowym, Park nad rzeką Łebą, ul. Czołgistów, Mini Park ul. Konopnicka przy rzece Łebie, ul. Olimpijczyków od strony ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego od strony Łasaka, ul. Kusocińskiego za basenem, ul. Sportowa od strony Słupskiej. Prace w tych miejscach za kwotę 3 mln 628 tys. zł wykona firma „Ogród Twoich Marzeń –Teresa Szpilewicz” z Kębłowa Nowowiejskiego. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Staw w Parku Chrobrego z nowymi ławkami
Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF