Urząd Miejski w Lęborku

Światowy Dzień Sybiraka

Utworzono: 16-09-2020

W Światowym Dniu Sybiraka, 17 września o godzinie 11.00, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak w imieniu samorządu i mieszkańców Lęborka, złoży wiązankę kwiatów pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru w Alei Sybiraków w Parku im. M. Michalskiego, w hołdzie i szacunku dla odwagi i bohaterstwa oraz cierpień tamtych pokoleń.

Światowy Dzień Sybiraka – polskie święto odbywające się corocznie 17 września, w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku, zorganizowany przez Związek Sybiraków. Od 2013 ma status święta państwowego.

17 września 1939r. o świcie, siły zbrojne ZSRR przekroczyły wschodnie granice Polski. W tym czasie osamotniona Polska stawiała jeszcze opór wojskowej potędze III Rzeszy. Zaatakowanie Państwa Polskiego przez Armię Czerwoną stanowiło przysłowiowy cios w plecy - przypieczętowało i przyspieszyło klęskę polskiej armii.

O losach Polski dwaj agresorzy zdecydowali już 23 sierpnia 39 roku, zawierając porozumienie zwane paktem Ribbentrop - Mołotow. Podpisany przez nich dokument zawierał tzw. tajny protokół, precyzujący szczegóły wspólnej napaści na Polskę. Konsekwencją paktu było wtargniecie na tereny Rzeczypospolitej i zerwanie przez ZSRR wcześniejszych układów zawartych z Polską tj. traktatu ryskiego z 1921r. i układu o nieagresji z 1932 roku.

I mimo, że ta nierówna walka - z III Rzeszą i Związkiem Sowieckim - skazana była na niepowodzenie, Polacy stawili zacięty opór wykazując się odwagą i bohaterstwem. Mimo rozkazu Naczelnego Wodza, Rydza-Śmigłego, aby unikać bezpośrednich walk z Armią Czerwoną, wiele polskich jednostek stawiło wrogowi opór. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy broniło się najpierw przed Armią Czerwoną, a następnie walczyło z Niemcami.

Okrutny los spotkał nie tylko wziętych do niewoli żołnierzy, ale i mieszkańców ziem zajętych przez Armię Czerwoną, a następnie przyłączonych do ZSRR. Nastąpił czas aresztowań, egzekucji i deportacji w głąb Rosji. Prześladowania dotknęły szczególnie inteligencję, rodziny wojskowych i innych służb mundurowych.

Przymusowe wywózki w głąb ZSRR objęły co najmniej kilkaset tysięcy obywateli polskich. Wielu miało stamtąd nigdy nie wrócić.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF