Systemy informatyczne dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz zamówienia publiczne EFS+

Utworzono: 09-07-2024

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie dotyczące zamówień publicznych EFS+ oraz systemów informatycznych dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W programie  m.in.:

Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027:

  • Podstawowe aplikacje Centralnego Systemu Teleinformatycznego
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS)
  • SL2021 Projekty 
  • System Monitorowania EFS (SM EFS)

 Zamówienia publiczne EFS+

  • Planowanie i szacowanie zamówień
  • Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie
  • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

Prelegentami szkolenia będą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Po części teoretycznej przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Termin szkolenia i miejsce:

11 lipca 2024r. w godz. 10:00 - 13:30  w Urzędzie Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14 (sala rajców)
Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w linku poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44 do 10 lipca 2024r.

Link do formularza zgłoszeniowego:  https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=17029

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w szkoleniu.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13B

tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie dotyczące zamówień publicznych EFS+ oraz systemów informatycznych dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Systemy informatyczne dla beneficjentów FEP 55831