Urząd Miejski w Lęborku

Szkolenie EDUQ - "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego"

Utworzono: 20-11-2019

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenie pt. "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego". Szkolenie odbędzie się 25.11.2019 r. w godzinach  09:00 -16:00 w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.

Program szkolenia:

1.  Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.

2.  Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.

3.  Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.

4.  Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.

5.  Omówienie kryteriów ocen formalnych i merytorycznych.

Szkolenie poprowadzi: Ada Bartczak – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres: m.misiuraeduq [AT] gmail [DOT] com, bądź telefonicznie pod numerem: 694 242 952 do dnia 21.11.2019 r.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork oraz Powiatu Lęborskiego.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF