Urząd Miejski w Lęborku

Szkolenie z zakresu prowadzenia wolontariatu długoterminowego

Utworzono: 12-02-2020

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza członków organizacji pozarządowych na szkolenie z zakresu: Prowadzenie wolontariatu długoterminowego przy pomocy programu Korpus Solidarności,

miejsce: Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, ul. Łokietka 5, termin: 19 lutego 2020 r., godz. 15.00.

Cel szkolenia: zachęcenie i zaangażowanie szerszej grupy organizacji i instytucji publicznych w pracę z wolontariuszami oraz przygotowanie ich do lokalnego wdrażania wolontariatu, jak również promowania idei Korpusu Solidarności.

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

•        zasady udziału w Programie Korpus Solidarności

•        ofertę KS skierowaną do organizatorów

•        zakres zadań koordynatora wolontariatu w placówce

•        etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji

•        kwestie prawne związane z wolontariatem w placówce

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał umiejętności w zakresie:

•        przygotowania placówki/organizacji do przyjęcia wolontariuszy

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Po szkoleniu uczestnik będzie:

•        zachęcony do wprowadzenie wolontariatu do placówek i organizacji

•        chętny do włączenia się do Korpusu Solidarności

Szkolenie jest skierowane do kierowników, dyrektorów i zarządów organizacji oraz innych osób, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji. Zarówno do tych, którzy już wprowadzili wolontariat i chcą go rozwijać, jak i tych, którzy dopiero o tym myślą i o wolontariacie nie mają żadnej wiedzy.

Czas trwania : 1,5 do 2 godziny szkoleniowe

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić swój udział mailowo wysyłając formularz zgłoszenia na adres mailowy: wolontariat.eduq [AT] gmail [DOT] com

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF