Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”

Utworzono: 24-11-2022

W dniach 17 i 18 listopada 2022 roku w klubie osiedlowym „BAZA” w Lęborku odbyło się szkolenie z zakresu problematyki przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku we współpracy z Urzędem Miasta w Lęborku.

Pierwszy dzień szkolenia był skierowany do pracowników socjalnych MOPS w Lęborku, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lęborku i dotyczył praktycznej realizacji przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i realizacji procedury „Niebieska Karta”. Natomiast drugi dzień był skierowany do pracowników placówek oświatowych z terenu Lęborka i uwzględniał rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci oraz omówienie obowiązków oświaty w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci.

Zajęcia poprowadził Daniel Mróz – pedagog, terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.

Szkolenia w całości finansowane było ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lęborka na 2022 rok.

 

Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46585
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46586
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46587
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46588
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46589
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46590
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46591
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46592
Szkolenie z zakresu problematyki przemocy w 46593