Urząd Miejski w Lęborku

Tabliczki oznaczą obiekty zabytkowe

Utworzono: 05-02-2018

Obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków sukcesywnie oznaczane są stosownymi tabliczkami. W tym celu Miasto Lębork zakupiło 50 estetycznych i wykonanych z trwałych materiałów tabliczek o wymiarach 15 na 30 cm. Część z nich została już umieszczona m.in. na elewacji budynków dworca kolejowego, zaplecza ratusza czy obiektach szkół podstawowych nr 1 i 3. Trwa montaż oznaczeń na kolejnych budynkach. Zobowiązanie do oznaczenia obiektów zabytkowych miasto wpisało do „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Lęborka na lata 2015-2018”.

Tabliczki zaprojektował plastyk miejski Rafał Synowiec. Inspiracją użytego logotypu i koloru były motywy gotyckie. Wzór tabliczki wykonanej z aluminium pokrytym farbą proszkową zaakceptował Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Tabliczki oznaczą obiekty zabytkowe

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF