Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Utworzono: 08-06-2022

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy i ich bliskich, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do dyspozycji są dwa numery: 800 11 08 11 (bezpłatny) oraz 22 290 70 00 (płatny wg taryfy operatora)

Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, ale również udzielenie wsparcia osobom z Ukrainy, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami. Osoby, które będą dyżurować, mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej.

Rozmowy w Telefonie Zaufania będą prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim, codziennie w godzinach 16.00-21.00.

Jednocześnie informujemy, że nadal poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem dyżurów w naszym Telefonie Zaufania dla Osób z Ukrainy