Termin składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Utworzono: 07-01-2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Na terenie województwa pomorskiego realizowane są następujące obszary programu:

1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

4. obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także w warsztatach terapii zajęciowej oraz gminach dowożących osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich obszarem placówek służących rehabilitacji.

5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

7. obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dotyczących obszarów B, C, D, F oraz G upływa dnia 9 lutego 2021 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym – przez PFRON w Gdańsku.

Szczegółowe zasady realizacji programu wraz z obowiązującymi wzorami wniosków oraz załączników dostępne są na stronie www.pfron.org.pl („Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku: p. Agata Skrzypek lub p. Natalia Kąkowicz-Klemp (tel. 59 862-81-06).