Urząd Miejski w Lęborku

Umowa na budowę Klubu Osiedlowego BAZA podpisana

Utworzono: 16-04-2018

„Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  to nazwa zadania realizowanego w ramach programu „Rewitalizacja Lębork Północ – odnowiony Nowy Świat”. Miasto pod koniec marca podpisało umowę z wykonawcą. W formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję wykona Zakład Budowlany „Dzida i Zaręba” sp. jawna z Lęborka. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 mln 544 tys. zł.

W Klubie Osiedlowym BAZA funkcjonować będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkty Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”. Przed budynkiem pojawi się zieleń, a przez podwórko przebiegać będzie ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Łokietka z ul. Kellera. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna i przeszklenia zachęcały będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców.

Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” mają charakter inwestycyjny jak i społeczny. Łączna wartość programu rewitalizacji wyniesie 21,1 mln zł w tym dotacja 14,2 mln zł z funduszy Województwa Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Projektów Rewitalizacyjnych. Dodatkowo miasto wyda 712 tys. zł. na uzupełniające działania infrastrukturalne.

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Umowa na budowę Klubu Osiedlowego BAZA podpisana
Umowa na budowę Klubu Osiedlowego BAZA podpisana
Umowa na budowę Klubu Osiedlowego BAZA podpisana
Umowa na budowę Klubu Osiedlowego BAZA podpisana
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF