Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Utworzono: 21-06-2022

21 czerwca br. władze samorządowe Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka podpisały  Porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka.

Strony podpisujące:

  • Witold Namyślak - Burmistrz Miasta Lęborka;
  • Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski oraz Wicestarosta – Edmund Głombiewski;
  • Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska;
  • Krzysztof Król - Zastępca Burmistrza Miasta Łeby;
  • Bożena Pruchniewska - Zastępca Wójta Gminy Łęczyce;
  • Agnieszka Wolańska - Zastępca Wójta Gminy Wicko.

Porozumienie swoim działaniem obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka w skład którego wchodzą następujące samorządy: Gmina Miasto Lębork, Powiat Lęborski, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce oraz Gminy będące na prawach obserwatora: Gmina Miejska Łeba oraz Gmina Wicko.

Wspólne działania zmierzać będą do rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.  

Rozpoczęły się już prace nad opracowaniem i wdrożeniem Strategii Terytorialnej ZIT Lęborka 2030+. Umowa na opracowanie Strategii Terytorialnej ZIT Lęborka 2030+ podpisana została z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska.

Najważniejsze cele Porozumienia to efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także kontynuacja działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020. Na przedsięwzięcia ZIT Lębork otrzymał 17.215.928 EUR.

Zawarcie niniejszego porozumienia jest jednoznaczne z powołaniem Związku ZIT Lęborka stanowiącego zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa.

Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43756
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43757
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43759
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43758
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43761
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43760
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43763
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43762
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43764
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43767
Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy w 43768