Urząd Miejski w Lęborku

Wiosenny powiew poezji

Utworzono: 14-03-2017

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lęborku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w piątej edycji konkursu recytatorskiego „Wiosenny powiew poezji”.
Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 12.04.2017. Tegoroczną gala zaplanowana jest na 19 kwietnia. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa!
Profil Towarzystwa Dysleksji na Facebooku – Polskie Towarzystwo Dysleksji, Oddział Terenowy Nr 103 w Lęborku.
Poniżej regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO  V WIOSENNY POWIEW POEZJI

1. Nazwa konkursu: „V Wiosenny Powiew Poezji”.
2. Organizator konkursu: Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 103 w Lęborku, WIFOT Lębork.
3. Współorganizatorzy: Lęborskie Centrum Kultury FREGATA, Urząd Miasta Lęborka,   I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.
4. Cele konkursu:
• popularyzacja i promocja talentu dzieci;
• rozwijanie zdolności recytatorskich;
• zainteresowanie dzieci poezją;
• odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich;
• dbałość o kulturę słowa;
• doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie;
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
5. Zasady uczestnictwa:
• udział w konkursie jest bezpłatny;
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat (klasy I – VI SP, I-III gimnazjum oraz klasy ponadgimnazjalne) z powiatu lęborskiego;
• jedna placówka może zgłosić maksymalnie trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej;
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego;
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 103 w Lęborku – Aleja Wolności 32 bądź mailowo – ptd.lebork [AT] gmail [DOT] com
• zgłoszenia przyjmowane są tylko do 12.04.2017;
• uczestnicy konkursu prezentują utwory o dowolnej tematyce i występują w czterech kategoriach wiekowych:
- klasy I – III SP – recytacja dowolnego utworu poetyckiego (do 2 minut)
- klasy IV – VI SP – recytacja dowolnego utworu poetyckiego (do 3 minut)
- klasy Gimnazjum – recytacja dowolnego utworu poetyckiego (do 5 minut)
- klasy Szkół Ponadgimnazjalnych – recytacja dowolnego utworu poetyckiego (do 5 minut)
6. Ważne: w związku z licznymi pytaniami informujemy, że tematyka wiersza nie musi być związana z wiosną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie.
8. W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.
9. Jury oceniać będzie:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),
• interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, konsekwentna),
• kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu).
10. Jury nie będzie widzieć uczestników konkursu.
11. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
13. Skład jury:
• dr Bogdan Libich, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, przewodniczący jury
• mgr Adam Wiśniewski, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• mgr Zofia Biskupska-Lisiecka, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Lęborku
• mgr Teresa Szczepańska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku
•  niespodzianka – aktor z Teatru Muzycznego w Gdyni

Gala odbędzie się:
19.04.2017, godzina 10:00 – gala dla uczestników (przesłuchania oraz wręczenie nagród)
Szczegółowy plan spotkania prześlemy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

 

KONKURS RECYTATORSKI „WIOSENNY POWIEW POEZJI”

Karta zgłoszenia
(wypełniać drukowanymi literami)

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie

Imię i nazwisko uczestnika..……..............................................................................................

Klasa..............................................................................................................................................

Wiek uczestnika............................................................................................................................

Nazwa szkoły (placówki).............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Adres szkoły.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

E-mail szkoły ..............................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela.........................................................................................................

E-mail nauczyciela...................................................................................................................................


Repertuar

Autor i tytuł utworu poetyckiego:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

 

data i podpis nauczyciela                                                                                       pieczęć szkoły

 

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF