Urząd Miejski w Lęborku

Wolno żyjące koty pod opieką

Utworzono: 13-07-2017

Przypominamy o potrzebie poddawania kotów wolno żyjących zabiegom sterylizacji / kastracji. Koty wolno żyjące w Lęborku  poddawane są zabiegom, które w całości są finansowane z budżetu miasta Lęborka. Zabiegi przeprowadza dr Mirosław Frączek, prowadzący gabinet weterynaryjny MIR-VET przy ul. Czołgistów. Sterylizacja i kastracja to najbardziej humanitarne formy ograniczania populacji wolno żyjących kotów. Dodatkowo gmina finansuje również leczenie wolno żyjących kotów.

Gmina sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami współpracując z opiekunami społecznymi, którzy koty pozostające pod ich opieką, wyłapują i dostarczają do gabinetu weterynaryjnego. W okresie od listopada do marca opiekunom społecznym udostępnia się karmę dla wolno żyjących kotów w postaci suchych granulek i puszek z karmą mokrą. Jednak warunkiem otrzymywania karmy dla swoich podopiecznych jest poddawanie ich wyżej opisanym zabiegom.

Gdyby ktoś z opiekunów miał problem ze złapaniem kota, nie miał możliwości dostarczenia go do lekarza informujemy, że są w Lęborku opiekunki, które chętnie w tym pomogą. W przypadku potrzeby skorzystania z ich pomocy prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku – pok. B 121, tel. 59 8637755. Przekażemy im gdzie i ile kotów jest do wyłapania.

Bardzo ważne jest, aby zabiegom sterylizacji / kastracji poddać wszystkie koty w danym skupisku, aby całkowicie zapobiec ich rozrodowi. Dlatego, jeśli w skupisku kotów pojawi się jakiś nowy osobnik – natychmiast powinien zostać złapany i poddany stosownemu zabiegowi. Takie przypadki również prosimy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska.

Jeżeli zapanujemy nad kotami wolno żyjącymi w naszym mieście, koty będą dokarmiane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby, które wiedzą, że miejsca karmienia muszą być stale utrzymane w czystości i należytym porządku, liczymy na to, że nie będzie już skarg na te zwierzęta.

Przypominamy:

Koty wolno żyjące stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i naturalną ochronę przed gryzoniami i mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu.

Ich płoszenie czy wprowadzanie zakazów karmienia jest zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF