Urząd Miejski w Lęborku

Wsparcie na nowe miejsca pracy w organizacjach pozarządowych

Utworzono: 07-08-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przyjmuje wnioski na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społeczne. Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia br.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 sierpnia 2017 roku.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w biurze OWES Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (76-200) przy ul. Sienkiewicza 19 w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura OWES.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes-cio.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu OWES pod numerem telefonu 59 840 29 20 lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie OWES przy ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z biurem OWES z p. Patrycją Czawłytko – konsultantką ds. dotacji i wsparcia pomostowego w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji.

Wsparcie na nowe miejsca pracy w organizacjach pozarządowych

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF