Wsparcie w Klubie Osiedlowym BAZA

Utworzono: 16-11-2020

Ze względu na wprowadzone obostrzenia sposób realizacji zadań w projekcie "Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji" został dostosowany do obowiązujących wymogów.

Seniorzy mogą liczyć na Biuro Usług Seniora, które wraz z koordynatorem wolontariatu organizuje pomoc i wsparcie dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników projektu. Najmłodsi uczestnicy projektu odbywają swoje zajęcia w oparciu o metody komunikacji na odległość oraz stacjonarnie w maksymalnie czteroosobowych grupach. 

W Klubie Osiedlowym BAZA stacjonarnie oraz telefonicznie udzielają wsparcia także specjaliści, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek:
14:00 -18:00 - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
16:00 - 20:00 - terapeuta

Wtorek:
13:00 - 20:00 - pedagog

Środa:
14:00 - 18:00 - mediator
16:00 - 20:00 -  specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

Czwartek:
14:00 - 18:00  - terapeuta 
15:30 - 19:30 - prawnik
16:00 - 20:00 - mediator

Piątek:     
12:00 - 20:00 - psycholog
12:30 - 13:30 - pedagog

Specjaliści są dostępni w podanych powyżej godzinach pod numerem telefonu:   530 911 628

Aby umówić się na konsultację z wybranym specjalistą w Klubie Osiedlowym BAZA należy zatelefonować pod numer 603 424 157 celem umówienia na spotkanie. Oferowane wsparcie skierowane jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji.


Projekt "Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji" jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jego liderem jest Miasto Lębork.

Wsparcie w Klubie Osiedlowym BAZA 37516