Urząd Miejski w Lęborku

Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew” - składanie wniosków

Utworzono: 11-06-2018

Prezydium Kapituły Wyróżnienia Honorowego

Miasta Lęborka

„LĘBORSKI LEW”

zawiadamia,

że do dnia 19.06.2018 r. można składać wnioski o nominowanie do otrzymania Wyróżnienia „Lęborski Lew” jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka.

Wnioski można pobrać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pokój 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i wraz z uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 19.06.2018 r., do godz.15.00.

Przewodniczący
Prezydium Kapituły Wyróżnienia
Honorowego Miasta  Lęborka
„Lęborski Lew”
Bogdan Oszmian

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF