Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew” - składanie wniosków

Utworzono: 25-03-2021

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, że od dnia 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. można składać wnioski o nominowanie do otrzymania Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka.

Wnioski można pobrać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Armii Krajowej 14 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i wraz z uzasadnieniem, zgodą osoby/ stowarzyszenia/ fundacji nominowanej oraz podpisami złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak