XLI Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 09-09-2022

W dniu 16 września 2022 o godzinie 12.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Miejsce obrad: Sala Rajców.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XXXIX z dnia 22.06.2022r.
 4. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XL z dnia 29.07.2022r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. Zmiany Uchwały Nr XXXIII-508/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2022 rok.
 2. Określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.
 3. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Matejki i Komuny Paryskiej.
 4. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Konopackiej, Łasaka i Olimpijczyków w Lęborku.
 5. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Portowej w Lęborku.
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- ul. Komuny Paryskiej.
 7. Ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Czołgistów w Lęborku.
 8. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Miasto Lębork.
 9. Przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo - Gminny" ( Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej).
 10.  Skierowania do Burmistrza Miasta Lęborka wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli z udostępniania informacji publicznej w 2021r. ( Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna).
 11. Uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu do jego rozpatrzenia- MOPS ( Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 12. Przekazania wniosku zgodnie z właściwością( Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 1. Sprawozdania:
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. ws. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  za okres od 13.06.2022r. do 22.07.2022r.
 2.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. ws. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  za okres od 25.07.2022 do 26.08.2022r.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. ws. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  za okres od 29.08.2022 do 09.09.2022r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za m-c czerwiec 2022r.
 5.  Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za m-c lipiec 2022r.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji ” Budżetu Obywatelskiego” na 2023r.
 7. Raport z rewitalizacji 31.12.2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za m-c sierpień 2022r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie obrad.