Urząd Miejski w Lęborku

XV Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów “Jesteśmy w Unii”

Utworzono: 27-04-2017

Kolejna edycja rajdu dla uczczenia wejścia Polski do Unii Europejskiej odbędzie się 1 maja 2017. Rozpoczęcie rajdu godz. 12.00, zakończenie godz.16.00.

Start honorowy o godz. 12.00 z dziedzińca Starostwa Powiatowego, ul. Czołgistów 5 w Lęborku, przejazd ulicami miasta na miejsce startu ostrego. Start ostry 12.30 – budynek WAK Jednostki Wojskowej ul. B. Krzywoustego,

  • asfaltowa szosa do Osowa , droga wojewódzka nr 214,
  • z Osowa do Maszewa, droga powiatowa nr 335,
  • z Maszewa asfaltowa trasa do Krępkowic, droga powiatowa nr 337,
  • przejazd przez wieś Krępkowice (bruk),
  • z Krępkowic do Dziechlina droga polna twarda,

Meta – przy Świetlicy w Dziechlinie, Gmina Nowa Wieś Lęborska

Dekoracje zwycięzców  15.10 – 15.30 w Dziechlinie, podczas Festynu

  • 13.00 „Piknik Wiosenny”  Jesteśmy w Unii w Dziechlinie

Powrót do Lęborka - z Dziechlina do Małoszyc droga polna twarda; z Małoszyc do Lęborka, droga powiatowa nr 339.

Zapisy uczestników będą odbywały się w holu głównym Starostwa Powiatowego w Lęborku od godziny 11.00.

Organizatorzy i współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Centrum Sportowe “Mistral”, Nadleśnictwo Lębork, Nadleśnictwo Cewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku i Leśnicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnicach, Sołectwo Dziechlino.

XV Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów “Jesteśmy w Unii”
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF