Urząd Miejski w Lęborku

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 09-05-2017

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się  w dniu 10.05.2017 r. o godz. 12.30 w sali Rajców Urzędu Miejskiego w  Lęborku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Macieja Szredera z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Zamknięcie obrad.
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF