Urząd Miejski w Lęborku

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 15-05-2017

XXVIII Sesja Rady Miejskiej  w Lęborku odbędzie się w dniu 23.05.2017 r. o godz. 12.00 w sali Rajców Urzędu Miejskiego w  Lęborku.

Porządek  obrad:

I.    Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.

II.   Przyjęcie protokołu obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lęborku   z dnia 27.03.2017 r.

III.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2021/2022, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych
z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.

3. Wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Lębork.

4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Zwycięstwa).

5.  Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kanałowa).

6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu (ul. Węgrzynowicza 7A).

7. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu (ul. Derdowskiego).

8.  Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Przymurna 9/8, A. Krajowej 13c/11, Targowa 60/8,  Kossaka 52/5, Kossaka 3/4a).

9.   Przystąpienia do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork-Wschód” w Lęborku.

10. Wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej stanowiącej garaż na okres dłuższy niż trzy lata.

11. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lębork do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru NOWY ŚWIAT” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014‑2020.

12.  Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lęborka. (R.Z.)

13.  Rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Lęborku. – (J.SZ.)

14.  Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lęborka. (U.O.)

15.  Rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Lęborku. – (Zarząd WM „Czołgistów 22”)

 

IV. Sprawozdania   z  realizacji  Uchwały  Nr  XIX-219/2008  Rady  Miejskiej   w Lęborku
      z   dn. 31.03.2008 r.,   w   sprawie   określania    zasad   nabycia,   zbycia   i    obciążania    

      nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub   najmu  na  okres   dłuższy   niż trzy  lata.

V.  Sprawozdanie  z   realizacji   uchwały  nr XXI-315/2016 Rady  Miejskiej  w  Lęborku  
       z dnia 04.11.2016 r.,  w   sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2017 rok

       Gminy Miasto   Lębork   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz  z  innymi  podmiotami,

       przez   które  może  być  prowadzona  działalność  pożytku publicznego, za m-c marzec
       i  kwiecień   2017 r.

VI.  Ocena zasobów  pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
       i  demograficznej.

VII.  Interpelacje i zapytania  radnych.

VIII. Wnioski i oświadczenia.

IX.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.    Informacje Przewodniczącego Rady.

XI.   Zamknięcie  obrad.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF