Urząd Miejski w Lęborku

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Utworzono: 06-07-2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła kolejną, 35. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork upływa 30 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz  nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (poniżej).

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2020 r.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

  • Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności
  • nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
  • Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
  • Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp [AT] biblioteka [DOT] lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF