Urząd Miejski w Lęborku

Zakaz wypalania pozostałości pozrębowych i roślinnych w lesie, na polach i łąkach

Utworzono: 17-04-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że z uwagi na trwający okres zagrożenia pożarowego, zgodnie z ustawą o lasach i ustawą o ochronie środowiska,  w lasach obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania pozostałości pozrębowych, tj. gałęzi, a także pozostałości roślinnych w lesie, na polach i łąkach. W przypadku nie zastosowania się do przepisów, właściciel gruntu podlega karze aresztu lub grzywny.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF