Urząd Miejski w Lęborku

Zaproszenie na szkolenie

Utworzono: 16-10-2017

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza na bezpłatne szkolenie zorganizowane dla przedsiębiorców oraz ich personelu, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Lęborka.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2017 r. (środa), w godzinach 15:30–17:45 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku,ul. Armii Krajowej 14.

Program szkolenia sprzedawców obejmuje:
1. Sprzedaż alkoholu w Polsce: - podstawy prawne
a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- zakaz sprzedaży
- regulacje dotyczące wydawania i cofania zezwoleń
- opłaty za wydanie zezwoleń, oświadczenie o wartości sprzedaży napojów   alkoholowych
- regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych
- najbliższa okolica punktu sprzedaży

b) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
- tryb, zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków i zasad  korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Rozpoznawania wieku na podstawie wyglądu.
3. Mechanizmy psychologiczne:
- picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół zależności alkoholowej
- picie alkoholu wśród młodzieży
- FAS – alkoholowy zespół płodowy
4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywna odmowa

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz dostęp do materiałów elektronicznych, konsultacji poszkoleniowych oraz aktualnych dokumentów prawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 59 8637780 w godzinach 8:00-15:00 oraz w formie elektronicznej, na adres: sps [AT] um [DOT] lebork.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                        BURMISTRZ MIASTA

WITOLD NAMYŚLAK
 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF