Urząd Miejski w Lęborku

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej

Utworzono: 24-03-2017

Zalegające w mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, opony czy puszki po farbie będą kolejny raz odbierane z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w określone dni kwietnia. Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć! 

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy wystawić przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni kwietnia:

sektor I - 1 kwietnia

sektor II - 8 kwietnia

sektor III - 22 kwietnia

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy na stronie www.ekolebork.pl, w załączniku: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych poza terminem zbiórki, ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony można także w dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonogramu.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF