Urząd Miejski w Lęborku

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, opon w zabudowie wielorodzinnej

Utworzono: 29-09-2017

Zalegające w naszych mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, opony czy puszki po farbie będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w określone dni października. Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć!  

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy wystawić przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni października:

sektor I  -   7 października

sektor II -  14 października

sektor III - rejon I - 7 października

                 rejon II - 14 października

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy w załączniku.

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych poza terminem zbiórki ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy także w dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonogramu.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, opon w zabudowie wielorodzinnej
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF