Urząd Miejski w Lęborku

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Utworzono: 22-06-2020

Dnia 24 kwietnia 2020 r. Gmina Miasto Lębork podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach w/w projektu Gmina Miasto Lębork otrzymała 99 000 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.

Ze środków finansowych otrzymanego grantu zostało zakupionych 66 tabletów wraz z oprogramowaniem. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

W/w sprzęt komputerowy otrzymały następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku – 11 szt.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku – 11 szt.
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku – 11 szt.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku – 11 szt.
5. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku – 11 szt.
6. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku – 11 szt.

Sprzęt został wypożyczony uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej.  

Zakup potrzebnego sprzętu został w 100% sfinansowany ze środków finansowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF