Urząd Miejski w Lęborku

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Utworzono: 28-02-2019

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lębork jest bardzo proste.
Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

  1. Wejdź na stronę: lebork.budzet-obywatelski.org
  2. Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Miasta, którzy w dniu dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 13 lat.
  3. Dla potrzeb konsultacji Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się, że mieszkańcem Lęborka jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium Lęborka z zamiarem stałego pobytu.
  4. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.
  5. Jeden mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF