Urząd Miejski w Lęborku

Zielone Osiedle Sportowa

Utworzono: 09-07-2019

Na Osiedlu Sportowa zakończyła się budowa nowych terenów zielonych. Większa wyspa atrakcyjnej zieleni z trasami spacerowymi i ławkami zlokalizowana jest przy ulicy Kusocińskiego obok Pływalni „RAFA” i placu zabaw. Mniejsza w kształcie łezki przy Kusocińskiego od strony Łasaka. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”. Na rozległym terenie przy pływalni posadzono 82 drzewa, ok. 4000 krzewów, krzewinek i bylin oraz wytyczono i utwardzono betonową kostką lub żwirem alejki. W ramach aranżacji terenu zielonego wykonano kilka nasypów, a wokół nich na obszarze 4000 m2 kiełkuje już trawa. Całość uzupełnia 10 ławek i 8 koszy na śmieci. W drugiej lokalizacji zagospodarowano nieużywany teren przy lesie, wytyczono ścieżki, postawiono 3 ławki i kosze na odpady. Pojawiły się także tabliczki z gatunkowymi nazwami roślin.

Miasto na realizację wartego 4 mln 136 tys. zł projektu „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” pozyskało dofinansowanie  3 mln 516 tys. zł (85% wartości projektu). Celem zielonego projektu była modernizacja i stworzenie nowych miejsc zielonych w mieście. „Zieloną rewolucją” objętych zostało aż 55,8 tys. m2 miasta. Efekty prac ogrodniczych dobrze widać w części Parku im. Michalskiego lub przy stawie w Parku Chrobrego. Trwają prace przy „Morskim Oku” w okolicach ulic Lipowej i Gierymskiego oraz przy ul. Czołgistów.  

O skali projektu zaplanowanego do realizacji w 11 rejonach miastach świadczą liczby. Na terenie objętym programem zasadzonych będzie 706 drzew, 37.113 krzewów, krzewinek i bylin, a trawą obsianych zostanie teren o powierzchni prawie 38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aranżacja terenu, budowa żwirowych lub betonowych ścieżek i alejek oraz postawienie 164 ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia roślin bazować będą na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek dla owadów. Nowe tereny zielone opatrzone zostaną tablicami informacyjnymi, w tym tabliczkami z nazwami gatunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk). 

                       Celem projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” jest rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście, stworzenie uporządkowanej zieleni wzbogaconej o nowe nasadzenia i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu, która pozytywnie wpłynie na różnorodność biologiczną, poprawi klimat oraz utworzy naturalne bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem. Sposób zagospodarowania terenów zielonych wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, a tym samym ochronią przed erozją gleby.  Cenne drzewa o znacznych rozmiarach zostaną zachowane, a do nowych nasadzeń zastosowane będą głównie rodzime gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej większości odporne na mróz oraz mało wymagające.

Projektem objętych jest 11 obszarów w mieście: Park za Starostwem Powiatowym, Park nad rzeką Łebą, ul. Czołgistów, Park im. Mieczysława Michalskiego, Mini Park, ul. Konopnicka przy rzece Łebie, Morskie Oko (staw przy ul. Gierymskiego i Lipowej), Staw przy ul. Gdańskiej, Staw przy ul. Gierymskiego, ul. Olimpijczyków od strony ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego od strony Łasaka, ul. Kusocińskiego przy Pływalni „RAFA”, ul. Sportowa od strony Słupskiej. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Zielone Osiedle Sportowa
Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF