Urząd Miejski w Lęborku

Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone

Utworzono: 28-11-2017

Miasto Lębork w najbliższych latach czeka „zielona rewolucja”. Wszystko za sprawą wartego 2 mln 766 tys. zł projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” obejmującego 55,8 tys. m2 miasta. Wniosek Lęborka otrzymał wysokie, 85 procentowe  dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt proekologicznego projektu to 2.765.604 zł w tym dofinansowanie 2.350.763 zł, tj. 85% wartości. Środki na dofinansowanie pochodzą  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego.

O skali projektu zaplanowanego do realizacji w 11 rejonach miastach świadczą liczby. Na terenie objętym programem zasadzonych będzie 706 drzew, 37.113 krzewów, krzewinek i bylin, a trawą obsianych zostanie teren o powierzchni prawie 38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aranżacja terenu, budowa żwirowych lub betonowych ścieżek i alejek oraz postawienie 164 ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia roślin bazować będą na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek dla owadów. Nowe tereny zielone opatrzone zostaną tablicami informacyjnymi, w tym tabliczkami z nazwami gatunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk).  

Celem projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” jest rozwój i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście, stworzenie uporządkowanej zieleni wzbogaconej o nowe nasadzenia i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu, która pozytywnie wpłynie na różnorodność biologiczną, poprawi klimat oraz utworzy naturalne bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem. Sposób zagospodarowania terenów zielonych wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, a tym samym ochronią przed erozją gleby.  Cenne drzewa o znacznych rozmiarach zostaną zachowane, a do nowych nasadzeń zastosowane będą głównie rodzime gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej większości odporne na mróz oraz mało wymagające.

Projektem objętych zostanie 11 obszarów w mieście:

 • - Park za Starostwem Powiatowym
 • - Park nad rzeką Łebą, ul. Czołgistów
 • - Park im. Mieczysława Michalskiego
 • - Mini Park, ul. Konopnicka przy rzece Łebie
 • - Morskie Oko (staw przy ul. Gierymskiego i Lipowej)
 • - Staw przy ul. Gdańskiej
 • - Staw przy ul. Gierymskiego
 • - ul. Olimpijczyków od strony ul. Kusocińskiego
 • - ul. Kusocińskiego od strony Łasaka
 • - ul. Kusocińskiego za basenem
 • - ul. Sportowa od strony Słupskiej

W najbliższych miesiącach Miasto Lębork podpisze umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przygotowawcze w projekcie ruszą w II połowie roku 2018, a realizacja potrwa do końca 2019 roku.

Poniżej zdjęcia przykładowych terenów w których realizowany będzie projekt: Mini Park - ul. Konopnickiej przy rzece Łebie, Park za Starostwem, Staw przy Gdańskiej, ul. Olimpijczyków.

Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone
Zielony Lębork. Miasto pozyskało 2,35 mln zł dotacji na tereny zielone

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF