Zmiana w zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy - na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Utworzono: 11-06-2024

W związku z planowaną nowelizacją w/w ustawy wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie w swoich domach możliwa jest tylko do 30 czerwca 2024 r.

Po tym terminie nie będzie możliwości wypłaty tego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków. Uchodźcy, którzy nie mają możliwości usamodzielnienia się mogą być zakwaterowani w obiektach tymczasowego zbiorowego zakwaterowania. W związku z powyższym prosimy o pilne zgłaszanie się do p. Aleksandry Biedrzyckiej pokój nr A 108 lub telefonicznie tel. 059 863 77 07.