Urząd Miejski w Lęborku

Zmiany w nazwach ulic w Lęborku

Utworzono: 02-10-2017

Zgodnie z ustawą z dnia 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, samorządy zobowiązane były do  weryfikacji patronów ulic. W Lęborku stosowne uchwały Rada Miejska podjęła na sesji w dniu 31.08.2017 r.

Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwały w sprawie nadania nazw następującym ulicom:

ulica 10 marca - otrzymała nazwę: Bohaterów Monte Cassino,

ulica I Armii Wojska Polskiego – otrzymała nazwę: Wojska Polskiego,

ulica 9 Maja – otrzymała nazwę  8 Maja,

ulica Mariana Buczka – otrzymała nazwę: Nadmorska,

ulica Jedności Robotniczej – otrzymała nazwę: rotm. Witolda Pileckiego,

ulica Władysława Hibnera – otrzymała nazwę: Architektów,

ulica Henryka Rutkowskiego – otrzymała nazwę: Techników,

ulica Władysława Kniewskiego – otrzymała nazwę: Inżynierów.

Uchwały ws. nadania nazw ulicom podjęte przez Radę Miejską w Lęborku na XXX Sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. weszły w życie pod koniec września br. tj. po 14 dniach od ich ogłoszenia (11.09.2017 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z art. 5 u.2 ustawy z dn. 1.04.2016 r. zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF