Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 07-08-2017

Burmistrza Miasta Lęborka  zawiadamia, iż w dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wyznaczania składu  i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,
  • ankiety,
  • zbierania uwag ustnych do protokołu, w Wydziale Współpracy i Rozwoju (pok. B113, pok. B208) Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny i ankiety dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lebork.pl w zakładce Obwieszczenia,
  • na stronie Miasta Lęborka w zakładce Rewitalizacja www.lebork.pl/rewitalizacja/,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, w Wydziale Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego (pok. B113, pok. B208), w godzinach pracy Urzędu

3. Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie zasad wyznaczania składu  i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat w formie formularza konsultacyjnego, ankiety lub uwag ustnych do protokołu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2017r.

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja [AT] um [DOT] lebork.pl,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, u. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork (decyduje data wpływu),
  • w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, w godzinach pracy Urzędu,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Lęborku (pok. B113, pok. B208), w godzinach pracy Urzędu.
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF