Urząd Miejski w Lęborku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lęborka

Utworzono: 28-04-2017

 W minioną środę 26.04.2017 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lębork odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. Spotkanie poprowadzone zostało przez Pana Ryszarda Wentę, koordynatora projektu „Rewitalizacja Lębork – Północ”, który zaprezentował i omówił zapisy niniejszego dokumentu. Zaprezentowane zostały najważniejsze działania rewitalizacyjne zaplanowane na lata 2017-2020 w ramach projektów „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru NOWY ŚWIAT” oraz „Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”. Samorząd miasta przygotowuje wniosek o dofinansowanie tych działań z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uwagi i sugestie do ww. GPR można jeszcze zgłaszać do 15.05.2017 r. w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego dostępnego poniżej.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja [AT] um [DOT] lebork.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego: pok. B113 lub w okienku Kancelarii Ogólnej.
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF