Urząd Miejski w Lęborku

Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku

Utworzono: 13-03-2020

Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Lęborka podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku na czas epidemii.

Urząd Miejski w Lęborku co do zasady będzie nieczynny dla interesantów do odwołania. Natomiast nie przerywa pracy. 

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą mailową, przez e-puap lub pocztą tradycyjną. 

Jeżeli jakaś sprawa nie będzie możliwa do załatwienia tą drogą, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem UM w celu ustalenia z pracownikiem drogi postępowania w konkretnej sprawie.

W Urzędzie Miejskim osobiście można będzie załatwić wyłącznie sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego (akty zgony, rejestracja urodzeń), Referacie ds. Ewidencji Ludności bądź wpłaty w kasie. Płatności na rzecz Urzędu Miejskiego w Lęborku, w szczególności podatek o nieruchomości można płacić za pomocą systemu bankowości elektronicznej na wskazane w decyzji konto.

Czynne będzie wyłącznie wejście główne od strony ul. Armii Krajowej.

Prosimy o wyrozumiałość. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Kontakt - Urząd Miejski w Lęborku:
sekretariat: 59 86 22 267, e-mail: sekretariat@um.lebork.pl
centrala telefoniczna: 59 86 24 280
e-mail: info@um.lebork.pl

Wydziały, Referaty:

 • Wydział Finansowo - Budżetowy
  59 86 37 773, 59 86 37 715, fb@um.lebork.pl
 • Biuro Rady Miejskiej
  59 86 37 727
 • Wydział Organizacyjny
  59 86 37 744, organizacyjny@um.lebork.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  59 86 37 730, 59 86 37 748,  nieruchomości@um.lebork.pl
 • Wydział Współpracy i Rozwoju
  59 86 37 752, 59 86 37 782, 59 86 37 786, 59 86 37 711, pik@um.lebork.pl
 • Wydział Architektury
  59 86 37 719, architektura@um.lebork.pl
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
  59 86 37 721, 59 86 37 780, oswiata@um.lebork.plsps@um.lebork.pl
 • Wydział Realizacji Inwestycji
  59 86 37 753, 59 86 37 783, 59 86 37 778, 59 86 37 779, inwestycje@um.lebork.pl
 • Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych
  59 86 37 836
 • Wydział Ochrony Środowiska
  59 86 37 706, 59 86 37 755, ochrona@um.lebork.pl, odpady@um.lebork.pl, 59 86 37 777, 59 86 37 702
 • Straż Miejska
  59 8622 911, alarmowy 986
 • Urząd Stanu Cywilnego
  59 8637 735, 59 8637 736, usc@um.lebork.pl
 • Ewidencja Ludności
  59 8637 733, 59 8637 732
 • Referat ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  59 86 37 839, 59 86 37 824, lokale@um.lebork.pl
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  59 86 37 781, rsw@um.lebork.pl
 • Referat Zasobów Komunalnych
  59 8637 844, 59 8637 841, 59 8637 842
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  59 8637 745
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF