Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 14-10-2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października br. w sali kina „Fregata” odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród dyrektorom i nauczycielom oraz nagród Burmistrza Miasta uzdolnionym na wielu polach uczniom.  

Otwierając oświatowe wydarzenie Witold Namyślak, Burmistrz Lęborka życzył pracownikom placówek oświatowych wielu sukcesów, zapału i wytrwałości w osiąganiu stawianych sobie celów oraz uznania ze strony lokalnej społeczności. - Z uznaniem patrzę na pracę dzieci i uczniów, których sukcesy cieszą nie tylko ich nauczycieli i rodziców, ale także budzą dumę całej społeczności Lęborka. Doceniam Wasz trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą, szczególnie w trudnym czasie pandemii i zdalnego nauczania. Sukcesy dzieci i młodzieży to dowód, że lęborscy nauczyciele, lęborskie placówki oświatowe stają na wysokości zadania i przygotowują dzieci do kolejnych etapów edukacji, do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. To wielka odpowiedzialność i wyzwanie – mówił do zebranych.

Głos zabrał także Jarosław Litwin, Przewodniczący Rady Miejskiej. - Zawód nauczyciela zasługuje na najwyższe społeczne uznanie. Gdy słyszę czasem głosy, próbujące nieco deprecjonować pracę pedagogów, odpowiadam, że nikt nikomu nie zabrania zostać nauczycielem. Nikt nikomu nie zabrania zainwestować swojego własnego czasu i pieniędzy na długie, mozolne lata studiowania i zdobywania dyplomów. Nikt nikomu nie zabrania rozpoczęcia pracy jako nauczyciel stażysta i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. Nikt nikomu nie zabrania opieki nad 25-osobową grupą maluszków. Nikt nikomu nie zabrania przygotować dzieci i młodzież do egzaminu ósmoklasisty, a później egzaminu dojrzałości. Wreszcie nikt nikomu nie zabrania wzięcia odpowiedzialności za to, jakich kolejnych pokoleń Polaków doczeka się nasz kraj. Szanowni Państwo, nie można być obojętnym wobec aury, jaka od jakiegoś czasu wytworzyła się wokół pracowników oświaty. W imieniu własnym, ale i całej Rady Miejskiej, chciałbym Państwu życzyć, by Wasza ciężka praca zyskiwała uznanie nie tylko 14 października, poprzez pompatyczne przemówienia, jakie usłyszymy dziś w mediach wiele razy. Życzę Państwu, by Wasz zawód odzyskał należny szacunek i był doceniany każdego dnia w roku. Dziękuję Wam za Waszą nieustającą pasję w rozwijaniu młodych ludzi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić. Człowiek gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie...

O stanie lęborskiej oświaty za pomocą prezentacji multimedialnych mówił wiele Sekretarz Miasta Marian Kurzydło odpowiadający w ratuszu za tę dziedzinę. Oświata za którą odpowiada Urząd Miejski jako organ prowadzący lub dotujący to 15 przedszkoli i 1 punkt przedszkolny, 7 szkół podstawowych i ponad 4600 uczniów i przedszkolaków oraz 466 nauczycieli i blisko 180 pracowników administracji i obsługi. To także budżet ponad 60 mln zł, co przekłada się na blisko 30% rocznego budżetu naszego miasta.

Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowań, nagród i wyróżnień. Wręczali je dyrektorom, nauczycielom i uczniom na scenie „Fregata” Burmistrz Lęborka Witold Namyślak wraz z Zastępcą Jerzym Pernalem, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Litwin, Wiceprzewodniczący Zbigniew Cybula oraz przewodniczący Komisji Rady Halina Łukian, Marcin Grudziński i Bogdan Oszmian.  

Nagrodę Burmistrza Miasta Lęborka za rok 2020/2021 z rąk Witolda Namyślaka otrzymali dyrektorzy przedszkoli i szkół:

 • Janina Świtka - Dyrektor Przedszkola nr 1,
 • Dorota Lahutta – Dyrektor Przedszkola nr 2,
 • Wiesława Krefta – Dyrektor Przedszkola nr 5,
 • Teresa Cygan – Dyrektor Przedszkola nr 6,
 • Beata Suchta – Dyrektor Przedszkola nr 10,
 • Grażyna Ruszkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Mariola Małecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,
 • Waldemar Walkusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4,
 • Krzysztof Wetta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5,
 • Kazimierz Wielgus – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7,
 • Daniel Nadworski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8.

Nagrody Burmistrza Lęborka za osiągnięcia w pracy otrzymali także nauczyciele:

 • Daniela Namiotko – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1,
 • Ewa Kozłowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2,     
 • Wioletta Kuźmińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5,     
 • Barbara Myszkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6,     
 • Adriana Peplińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 9,     
 • Alicja Gac – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 10,     
 • Marzena Skórowska-Kurzydło – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i religii w Szkole Podstawowej nr 1
 • Anna Zdończyk-Knura – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
 • Małgorzata Sadowska – nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 3
 • Anna Piekarczyk – nauczyciel informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 3
 • Hanna Jankowska – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4
 • Marlena Woźniak-Wojciechowska – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 4
 • Hanna Sulżyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5
 • Elwira Panek – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 5
 • Marlena Paszkowiak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7
 • Anetta Halas – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 7
 • Iwona Birosz – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 8
 • Lucyna Głowacka – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 8
 • Renata Werenczuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 8

Swój czas na lęborskim Dniu Edukacji Narodowej mieli także zdolni uczniowie. Burmistrz Miasta Witold Namyślak dla szczególnie uzdolnionych uczniów przyznał łącznie 5 nagród głównych i 31 wyróżnień w trzech dziedzinach: Nauka, Kultura i Sztuka oraz Sport. W każdej z tych dziedzin nagrody i wyróżnienia były przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.  

W dziedzinie Nauka nagrodę główną otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku Dominika Ciszek, uzdolniona humanistka, uczestniczka wielu konkursów oraz Mateusz Kamieniecki, wszechstronnie uzdolniony absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku, uczestnik wielu konkursów z historii, fizyki, matematyki, i j. angielskiego.

Wyróżnienia w dziedzinie Nauka otrzymali:   

 • Dominik Ruciński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 8
 • Szymon Szkodziński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 5
 • Paweł Ramczyk – uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
 • Kinga Rucińska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8
 • Ksawery Laskowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3
 • Hanna Garska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3
 • Szymon Ramczyk – uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
 • Krystian Pszczóliński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 8
 • Jakub Szczechowicz – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1
 • Narin Haji – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1
 • Anna Antoniewicz – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1
 • Dominika Naczk – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1
 • Nikodem Klejsa – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1
 • Kataryna Chojnacka – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7

Nagrody główne w dziedzinie Kultura i Sztuka otrzymały dwie niezwykle zdolne tancerki, uczennice Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku Zuzanna Tęsny i Tatiana Morari.

Wyróżnienia w dziedzinie Kultura i Sztuka otrzymali:   

 • Jakub Ran - uczeń Szkoły Podstawowej nr 3
 • Kalina Stawska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1
 • Carla Hrycyk – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8
 • Maja Tutakowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1

W dziedzinie Sport nagrodę główną przyznano utalentowanej pływaczce, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku Hannie Walkusz.

Wyróżnienia w dziedzinie Sport otrzymali:   

 • Jonatan Jażdżewski – uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
 • Adrianna Pakieła – uczennica Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
 • Hanna Rutecka – uczennica Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
 • Dawid Gajda - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • Olimpia Czajka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8
 • Kornel Łazorczyk – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3
 • Piotr Szczegielniak – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1
 • Marlena Grudzińska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8
 • Sara Dorawa – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8
 • Wiktoria Miotk – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8
 • Agata Majrowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8
 • Martyna Ryta – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8
 • Joanna Zimnowoda – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej była okazją do rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Plastycznego „Solidarność oczami młodych”. Jego organizatorem była Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku, Burmistrz Lęborka i Wójt Nowej Wsi Lęborskiej.

W kategorii klas I-IV I miejsce zajęła Maria Naczk z Młodzieżowego Domu Kultury. Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymały Agata Pilarska (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej), Magdalena Trąbińska (Szkoła Podstawowa nr 1) i Paulina Pietrusewicz (Szkoła Podstawowa nr 3).
W kategorii klasy V-VIII najlepszą pracę złożyła Oliwia Formela z Młodzieżowego Domu Kultury. II miejsce zajął Mateusz Dudek (Szkoła Podstawowa nr 4), III miejsce przypadło Weronice Zielińskiej (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stanisław Cierocki (Szkoła Podstawowa nr 4), Bartosz Krasoń (Szkoła Podstawowa nr 5) oraz  Nadzieja Ruszczyk i Julia Czoske (Młodzieżowy Dom Kultury).

Nagrody uczestnikom wręczył Wiceprzewodniczący Regionu NSZZ "Solidarność"w Gdańsku Roman Kuzimski wraz z Burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem.

Na zakończenie spotkania prowadzący uroczystość Sekretarz Miasta Marian Kurzydło życzył wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty spełnienia wszystkich planów i zamierzeń, zadowolenia z wykonywanej pracy, twórczych inicjatyw, a wraz z nimi dalszego rozwoju placówek. – Mam nadzieję, że praca w oświacie przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu chwil radości – mówił do uczestników edukacyjnej gali Marian Kurzydło.

Wydarzenie uświetniły występy uczestniczek Szkoły Wokalu przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” Doroty Suszko i Katarzyny Paprockiej. Opiekunką wokalistek jest Anna Krawczykowska, która także zaprezentowała się na scenie.     

Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40576
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40575
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40577
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40578
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40579
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40580
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40581
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40582
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40583
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40584
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40585
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40586
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40587
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40588
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40589
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40590
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40591
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40592
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40593
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40594
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40595
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40596
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40597
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40598
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40599
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40600
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40601
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40602
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40603
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40604
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40605
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40606
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40607
Spotkanie we „Fregacie” z okazji Dnia Edukacji 40608