Urząd Miejski w Lęborku

Trwa nabór uczestników do projektu „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Utworzono: 10-09-2014

Trwa nabór uczestników do projektu „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III gimnazjów z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół poprzez:

- wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny

- prowadzenie dodatkowych, innowacyjnych zajęć edukacyjnych Akademii Nauki, skierowanych do uczniów zdolnych oraz uczniów z problemami edukacyjnymi wraz z dostępem do specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej

- utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery prowadzonych przez doradców zawodowych

Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie lęborskich Gimnazjów klas I – III.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariatach lęborskich szkół gimnazjalnych oraz na ich stronach internetowych, w Urzędzie Miejskim (pok. 208) oraz na stronie internetowej www.lebork.pl

Wypełniony i podpisany (przez rodziców lub opiekunów prawnych) komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) oraz oświadczenie (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) należy złożyć w sekretariacie szkoły ucznia.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2015r.

 

Trwa nabór uczestników do projektu „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF