Wsparcie apelu do parlamentarzystów pomorskich

Utworzono: 09-11-2020

W związku z apelami mieszkanek ziemi lęborskiej poszkodowanych na skutek obniżenia zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego w wyniku wprowadzenia tarczy antykryzysowej, Burmistrz Miasta Lęborka wyraża swoje pełne poparcie dla inicjatywy Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, wiceprezydent Gdyni oraz Beaty Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa, skierowanej do posłów i senatorów z Pomorza (pismo w załączeniu). Apel w sprawie naprawienia błędu legislacyjnego dotyczącego wysokości zasiłków chorobowych kobiet spodziewających się potomstwa jest słuszny, a zawarte w nim postulaty wymagają pilnych zmian ustawowych. Powyższa inicjatywa spotkała się także z pełnym poparciem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz organizacji gospodarczych z całego Pomorza.